هومن مهدویان

هومن مهدویان آهنگساز، تنظیم کننده و نوازنده ی تار، سه تار و عود است.

برخی از سوابق و افتخارات:

اخذ دیپلم موسیقی از هنرستان سوره سال ١٣٧٩

اخذ مدرک کارشناسی نوازندگی ساز ایرانی (روزانه) از دانشکده ی موسیقی دانشگاه هنر سال ١٣۸۵

اخذ مدرک کارشناسی ارشد نوازندگی ساز ایرانی (روزانه) از دانشکده ی موسیقی دانشگاه هنر سال ١٣۸۸

دانشجوی نمونه ی دانشکده ی موسیقی سال ١٣۸۴

نفر اول کنکور سراسری در مقطع کارشناسی ارشد موسیقی سال ١٣۸۵

نفر اول جشنواره ی موسیقی فجر در رشته ی نوازندگی ساز سه تار سال ١٣٧٣

نفر اول جشنواره ی موسیقی جوان در رشته ی نوازندگی ساز سه تار سال ١٣٧۶

اخذ مقام برتر آهنگسازی در نخستین فستیوال جامع دانشجویان هنر سال ١٣۸٣

اخذ مقام اول گروه نوازی به عنوان سرپرست گروه در نخستین فستیوال جامع دانشجویان هنر سال ١٣۸٣