کامران تفتی

کامران تفتی فارغ‌التحصیل بازیگری، بازیگر تئاتر، تلویزیون، خواننده موسیقی پاپ و فرزند اردشیر تفتی بازیگر تلویزیون می‌باشد.