مهدی بیک وردی

مهدی بیک وردی از کودکی با ساز گیتار شروع به فعالیت کرد.
از سال ۱۳۸۰ موسیقی را به صورت آکادمیک و حرفه ای دنبال کرد، در سال ۱۳۸۴ وارد کنسرواتوار شد وموسیقی کلاسیک را با آقای الهامیان کار کرد.
سابقه همکاری با گروه های موسیقی مختلفی را دارد در سبک های راک، جز، بلوز و کلاسیک.
همچنین همکاری با خوانندگان پاپ کشور در رزومه ی وی موجود میباشد و در حال حاضر مشغول نوازندگی استودیویی و آهنگسازی و تدریس میباشد.