مژگان شجریان

مژگان شجریان طراح گرافیک، نقاش و نوازندهٔ سه‌تار است. او فرزند سوم محمد رضا شجریان است.