دفتر موسیقی آمار اجراهای صحنه‌ای ۸ سال اخیر را منتشر کرد

در ادامه جنجال‌های مناظره دوم

دفتر موسیقی آمار اجراهای صحنه‌ای ۸ سال اخیر را منتشر کرد

رسانه نوا – دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارش آماری هشت ساله (۱۳۸۸-۱۳۹۵) اجراهای صحنه‌ای و تعداد دفعات این اجراها را اعلام کرد.

منظور از مجوز اجرای صحنه‌ای، مجوزی است که برای هر کنسرت صادر شده و منظور از دفعات اجرای صحنه‌ای، روی صحنه رفتن خواننده در هر کنسرت در دو، سه یا چهار نوبت و حتی بیشتر است.

در هر نوبت اجرای صحنه‌ای، حداقل ۵۰ نفر به صورت مستقیم، امکان فعالیت و کسب درآمد خواهند داشت. از جمله نوازندگان، خوانندگان، طراح و گرافیست، چاپ و تبلیغات، عوامل صوت، نور، فیلمبرداری و…

سال

اجرای صحنه ای موسیقی

دفعات اجرای صحنه ای موسیقی

۱۳۸۸

۳۶۲

۵۷۳

۱۳۸۹

۵۱۴

۸۹۱

۱۳۹۰

۵۰۵

۸۴۴

۱۳۹۱

۵۳۰

۹۰۶

۱۳۹۲

۹۲۴

۱۶۳۱

۱۳۹۳

۱۶۳۷

۳۶۵۱

۱۳۹۴

۱۸۷۸

۳۸۷۷

۱۳۹۵

۲۳۲۱

۵۲۷۶

 

 

 

 

 

 

 

 

بدون دیدگاه